Bezárás

Rendeletek

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 

3/2005. (III.17.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (211702 bájt)

4/2006. (III.18.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (169481 bájt)

5/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet a települési lakóingatlanok fajtáinak települési átlagértékeiről, és az illetékességi területén megállapított értékövezetekről (138832 bájt)

9/2006. (V. 18.) önmkormányzati rendelet a temetőről és temetkezés rendjéről egységes szerkezetben (189225 bájt)

18/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet az egészséges ivóvízellátásról, és az ivóvíz díjának megállapításáról (139290 bájt)

2/2009. (IV.10.) Önkormányzati rendelet a sportról (159965 bájt)

6/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól (181086 bájt)

7/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (161283 bájt)

14/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (283729 bájt)

15/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (182263 bájt)

11/2011. (VIII.02.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról (165912 bájt)

13/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet a helyi köztisztviselői jogviszony egyes kérdéseiről (242829 bájt)

3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (275203 bájt)

10/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet a község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (261670 bájt)

5/2014. (XI. 13.) SZMSZ (1975487 bájt)

6/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (98262 bájt)

7/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet a zöldhulladék égetésére vonatkozó szabályokról (133457 bájt)

2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (702903 bájt)

7/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról (179384 bájt)

8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (428725 bájt)

9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (416541 bájt)

10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (554001 bájt)

1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (419362 bájt)

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról (297683 bájt)

4/2018. (VII.11.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (509909 bájt)

5/2018. (VII.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (1302090 bájt)

1/2020.(II.25.) önk.rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (376948 bájt)

4/2020.(VII.01.)önk.rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról (584693 bájt)

7/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet a község jelképeiről, a közterületek és középületek fellobogózásának rendjéről (275427 bájt)

11/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésükre vonatkozó szabályokról egységes szerkezetben (289206 bájt)

1/ 2021. (II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (371399 bájt)

2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról (191705 bájt)

3/2021. (IV.13. ) önkormányzati rendelet a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról (131270 bájt)

5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.25.) ök. rendelet módosításáról (232906 bájt)

6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról (320301 bájt)

7/2021. (VII.20.) önkormányzati rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól (554389 bájt)