Bezárás

Rendeletek

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2018. (VII.11.) önkormányzati rendelet (509909 bájt)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet (419362 bájt)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.) ök. rendelet módosításáról szóló 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet (186372 bájt)

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete (297683 bájt)

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (179384 bájt)

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III.18.) önkormányzati rendelet (169481 bájt)

A helyi adókról szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet (702903 bájt)

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 3/2005. (III.17.) önkormányzati rendelet (211702 bájt)

A helyi köztisztviselői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 13/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet (242829 bájt)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (416541 bájt)

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet (98262 bájt)

A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló 10/2011. (VI.15.) önkormányzati rendelet (145597 bájt)

A kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről szóló 7/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet (161283 bájt)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelet (540627 bájt)

A község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 10/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet (261670 bájt)

A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 6/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet (181086 bájt)

A reklámelhelyezésekről szóló 11/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (532661 bájt)

A sportról szóló 2/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelet (159965 bájt)

A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet (283729 bájt)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (554001 bájt)

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet (182263 bájt)

A települési lakóingatlanok fajtáinak települési átlagértékeiről, és az illetékességi területén megállapított értékövezetekről szóló 5/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet (138832 bájt)

A természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról szóló 11/2011. (VIII.02.) önkormányzati rendelet (165912 bájt)

A zöldhulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet (133457 bájt)

Az egészséges ivóvízellátásról, és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 18/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet (139290 bájt)

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet (428725 bájt)

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet (245618 bájt)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet (183818 bájt)

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 4/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet (291078 bájt)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet (301749 bájt)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (205273 bájt)

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2001. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet (91997 bájt)

Vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet (275203 bájt)

A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 13/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet (279826 bájt)

1/2020.(II.25.) önk.rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (376948 bájt)

2/2020. (II.25.) önk.rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól (871171 bájt)

3/2020.(V.29.) önk.rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról (184834 bájt)

4/2020.(VII.01.)önk.rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról (584693 bájt)

5/2020.(VII.28.) önkr. rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésének módosításáról (214837 bájt)

7/2020.(VII.28.)önk.rendelet a község jelképeiről, a közterületek és középületek fellobogózásának rendjéről (275427 bájt)

2006/9 temetőről és temetkezés rendjéről szóló rendelet-egységes szerkezet (189225 bájt)

5/2014. SZMSZ (1975487 bájt)