Bezárás

Pályázatok

Testvértelepülésünk, Csíkrákos pályázata falunapi rendezvény megtartására

Testvértelepülésünk pályázata (122030 bájt)

 

Ezen az oldalon tájékozódhat nyertes pályázatainkról.

 

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása

 Testvér-települési kapcsolat kiépítése

Döbrököz Község Önkormányzata és Csíkrákos Község Helyi Tanácsa között.

 Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel a Támogató kijelenti, hogy a jelen támogatói okirat kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

A támogatás célja, összege, rendelkezésre bocsátása

A Támogató a Kedvezményezett részére a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 13/2022. (02.25.) számú határozata alapján 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása” - nevezetesen a(z) Testvér-települési kapcsolat kiépítése Döbrököz Község Önkormányzata és Csíkrákos Község Helyi Tanácsa között. - céljából.

A támogatott tevékenység megvalósítása, a támogatás felhasználása

A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani.

A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka:

megvalósítás kezdete: 2022.01.01

megvalósítás vége: 2022.12.31.

A támogatás elszámolása

A Kedvezményezett az igénybe vett támogatás felhasználásáról — az Általános Szerződési Feltételek és az Általános útmutató a 2022. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére Útmutató című dokumentumban foglaltak szerint - köteles utólagosan elszámolni, és legkésőbb 2023.01.30-ig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (együtt: beszámoló) a Támogató részére benyújtani.

 

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 8. (ÉKDU 8)
KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

A project információkhoz és aloldalának megtekintéséhez kattintson a fenti linkre!

 


2018.08.31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FELÚJÍTOTTÁK A DÖBRÖKÖZI MESEVILÁG ÓVODÁT

A Döbröközi Mesevilág Óvoda épület energetikai szempontból messze elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget rótt a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb volt a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál. Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmény energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik.
A támogatás összege – amely teljes mértékben vissza nem térítendő– 84,46 millió forint.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 84,46 millió forint európai uniós támogatás segítségévelteljes körű felújítás történt a Döbröközi Mesevilág Óvoda épületénél.
A projekt megvalósítási helyszíne Döbrököz, Ifjúság utca 6, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Az épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik. Így a tulajdonos, a fenntartó és az üzemeltető is egy személyben Döbrököz Község Önkormányzata, amely egyben a pályázó is.

Közvetett cél volt, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, külső nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtés-, használati meleg víz-ellátás korszerűsítése készült, valamint napkollektoros rendszer került felhelyezésre, kiépítésre. Ezzel a korszerűsítéssel együtt az épület komplex akadálymentesítése is megtörtént.

A fejlesztés eredményeként, illetve a megújuló energia (napkollektor) alkalmazásával az üzemeltetési költségek kevesebb, mint felére csökkennek a jövőben.

A projektről bővebb információt a www.dobrokoz.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Farkas Edit sajtóreferens
Elérhetőség telefonszám: 06-74-435-144/12
e-mail cím: hivatal@dobrokoz.hu


Projekt megkezdése:

2018 | 01. | 01.

 

  SAJTÓKÖZLEMÉNY

  Döbrököz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

  ASP pályázat

Kedvezményezett neve: Döbrököz Község Önkormányzata

A projekt címe: Döbrököz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.999.989.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Döbrököz, Kaposszekcső és Jágónak Községek Önkormányzatai csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszerhez. A projekt keretében eszközbeszerzés történik az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében megfogalmazott feltételeknek megfelelően. Az eszközbeszerzés kizárólag Döbrököz és Kaposszekcső Község Önkormányzatában valósul meg, Jágónak Község Önkormányzatában időszakos ügyfélszolgálat működik, így itt eszközbeszerzés nem történik. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei (7 kötelező szakrendszer) bevezetésre kerülnek, melyhez kapcsolódóan elkészül a kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítás, valamint a KÖH Gazdálkodási Szabályzata. Megteremtődik a feltétele az elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásának: az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípus 1 db. Megtörténik a megfelelő minőségű, átadható adatállomány sikeres migrációja az egyes szakrendszerek tekintetében. 12 fő részt vesz az oktatásokon, illetve részt vesz az ASP rendszer tesztelésen és az élesítésben. A menedzsment és a tájékoztatási kötelezettség feladatai folyamatosak.

 

Eszközbeszerzés:

Az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges beszerzett, üzembe helyezett eszközök:

MegnevezésMennyiség (db)
Monitor alapkonfiguráció7
Kártyaolvasó alapkonfiguráció12
Munkaállomások MS Windows környezetben7
Laptopok MS Windows környezetben1
Nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató11
Szünetmentes tápegység7

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozási folyamat során, azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok elkészülnek, a szabályozási háttér megteremtődik, a szervezeti, ügyviteli változások beépülnek a működési rendbe, a szükséges módosításokat elvégzik a helyi szabályzatokon.

Módosított/új szabályzatok, rendeletek:

Informatikai Biztonsági Szabályzat - az ASP működési rendjéhez igazítva,

Iratkezelési Szabályzat - az ASP működési rendjéhez igazítva,

Módosított Gazdálkodási szabályzat.

 

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Eredmény: Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

Az ügyfelek által igénybe vehető elektronikusan indítható ügytípus 2 db (belföldi jogsegély, építmény adó).

 

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során az önkormányzatok felülvizsgálják a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat, meghatározzák a hozzáférésre jogosultak körét, meghatározzák a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. A feladat külső szolgáltató igénybe vételével történik.

Adatmigráció a következő rendszerek esetében:

EPER

E-KATA

E-IKTAT

 

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon 12 fő vesz részt.

 

Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. E feladatban szintén 12 fő vesz részt, akik oktatásban részesültek.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06.30.

 

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00647

 

 

 

 


 

Projekt megkezdése:

2018 | 03 | 01.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DOMBÓVÁRI JÁRÁSBAN

A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek”  tárgyú EFOP -1.5.3-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 249,87 Millió Ft 100 %-os támogatást nyert humán szolgáltatások fejlesztésére.

A fejlesztés célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében.

tervezett befejezés dátuma: 2020.02.29
tényleges befejezés dátuma: 2020.05.31

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény konzorciumában valósul meg.

Megvalósítási helyszínek: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong, Roma Önkormányzat Dombóvár, ESZI Dombóvár

A fejlesztés eredményeként a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok valósulnak meg. A projekt a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítését, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenését segíti elő. A projekt részeként a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének javítása, a vidék megtartó képességének növelése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése valósul meg.

A beruházásnak köszönhetően a munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri a 230 főt, a program elhagyását követően a munkaerő-piaci programba belépők száma pedig eléri az 50 főt. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programon 200 fő vesz részt. A programban kisebbségi résztvevők száma 200 fő lesz, valamint szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 5 db lesz.

A projektről bővebb információt a www.dombovar.hu oldalon olvashatnak.

 


Projekt megkezdése:

2018 | 03 | 01

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE A DOMBÓVÁRI JÁRÁSBANInfoblokk
EFOP-3.9.2-16-2017-00047

a kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata
a projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári Járásban
a szerződött támogatás összege: 249.825.095 Ft
a támogatás mértéke: 100%
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29
projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00047

 

A projekt tartalmának bemutatása:
Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 16-án nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári Járásban” címmel. A Támogatási Szerződés kibocsátására 2017.11.07-én került sor.
 
A projektet Döbrököz, Várong, Lápafő és Szakcs Községek Önkormányzatával, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel konzorciumban valósítja meg Dombóvár Város Önkormányzata.
 
Jelen fejlesztés alapvető célja, hogy a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok lecsökkenjenek, és a helyi problémákra komplex, átfogó megoldást találjon. Ennek érdekében a projekt keretében először az igények felmérése, a hátráltató tényezők teljes körű feltérképezése történik meg, majd a szaktudási hiányt enyhítő programok és képzések kidolgozása, illetve megvalósítása. A projekt második blokkjában a gyermekek és a tanulók pénzügyi magatartásának kialakítása valósul meg, a fiatalok tehetséggondozása, valamint nyelvi előkészítő és digitális kompetenciát fejlesztő programok zajlanak le. A harmadik projektrész keretében a hátrányos helyzetű tanulók támogatását célozza meg a fejlesztés különböző ösztöndíjak kiosztása által. A tanulók oktatásán kívül a szülők és az intézmény közötti kapcsolatot erősítő programok is megvalósulnak, illetve kis értékű eszközök beszerzése is része a beruházásnak.
 
Ezeken felül a humán közszolgáltatásban dolgozók egy része továbbképzésen vesz részt, melyet tanúsítvány, vagy bizonyítvány megszerzésével zárnak le. Ezeknek a képzéseknek fontos eleme az információ- és tapasztalatcsere, vagyis az elméleti oktatás mellett gyakorlati újdonságokkal is találkozhatnak a kurzusokon részt vevők.
 
A projekt gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeket, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket is érint. A fejlesztés során közvetlenül több mint 1 000 fő vesz részt a projekt által különböző helyszíneken megvalósuló képzésekben, programokban.


Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

 Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújításaTámogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00032
Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata
Projekt címe: Döbröközi Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A jelenlegi épület energetikai szempontból messze elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál.

Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmény energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.

Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napkollektor kerül felhelyezésre.

A projekt hatásai, eredményei:

A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódik, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a CO2 kibocsátás 30,69 CO2 egyenértékkel csökken éves szinten, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 178,4 kWh/m2/év csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanban jelenleg 5 fő dolgozik. A projekt hozzájárul az 5 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a hivatali épület hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A hivatali szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületet.

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszíne Döbrököz, Ifjúság utca 6, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Az épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik. Így a tulajdonos, a fenntartó és az üzemeltető is egy személyben Döbrököz Község Önkormányzata. Az ingatlan jelenlegi helyzetét a pályázat mellékleteként csatolásra kerülő Műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Választott intézkedések, javaslatok:

A javaslatok készítésénél minden esetben olyan hőszigeteléseket és szerkezetek alkalmaztunk, hogy azok megfeleljenek a költségoptimalizált követelményszintnek. A javaslatok értékelésénél figyelembe vettük a 7/2006 TNM rendelet egyéb vonatkozó előírásait is.

Az A változat esetén az összesített energetikai jellemző és az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel és megújuló energia (napkollektoros rendszer) alkalmazása is történik. Az üzemeltetési költségek kevesebb mint felére csökkennek.

A B változat esetén az összesített energetikai jellemző és a az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 35%-kal csökkennek.

A C változat esetén az összesített energetikai jellemző ugyan megfelel, de az épület fajlagos hőveszteség tényezője nem. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 25%-kal csökkennek.

A fentiek alapján az A változat megvalósítását javasoljuk!

Létrehozandó infrastruktúra:

A felújítás során a külső nyílászárók cseréjére, a határoló szerkezetek hőszigetelésére, valamint fűtés-, használati meleg víz-ellátás korszerűsítésére és napkollektoros rendszer kiépítésére kerül sor. Ezzel a korszerűsítéssel együtt az épület komplex akadálymentesítése is megtörténik.

Ütemezés:

A beruházás a Támogatói Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül elkészül. A projekt előkészítési szakasz 1,5 hónapot vesz igénybe, amely magába foglalja a komplett tervdokumentáció elkészítését (kivitelezési szintű tervdokumentációt is) és a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt megvalósítása a 2. hónapban megkezdődik. A kivitelezés 3 szakaszból áll össze, amely 8 hónapot vesz igénybe. A nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt teljes időszaka alatt kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A kivitelezési szakasz teljes időszakában a műszaki ellenőri tevékenység folyamatos. A projekt menedzsmenti tevékenység a beruházás teljes időszakában folyamatos. A projekt 12. hónapjában elkészül a képzési tananyag, melynek megfelelően az ingatlant használók képzésben részesülnek. A projekt fizikai befejezésével egy időben a vállalt indikátorok is teljesítésre kerülnek. Az utolsó kifizetési kérelem során a műszaki ellenőr elkészíti a beszámolóját a projektről.

 

Támogatás összege: 84.461.083 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01.

Projekt befejezésének dátuma: 2018.06.30.

02.jpg01.jpg03.jpg

 


 

„EGÉSZSÉGES FALUNKÉRT”

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében felújításra kerül az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata

dobrokoz-orvosi-rendelo-tabla001.jpgA fejlesztendő egészségügyi szolgáltató jelenleg egy vegyes praxisban (felnőtt- és gyermek ellátás) látja el a feladatokat Döbrököz községben. A praxishoz jelenleg 1641 fő ellátott tartozik. A településen védőnői szolgálat működik.

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása. A fejlesztés megtervezésekor az önkormányzat egyeztetett az egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről. Indokolt az infrastrukturális fejlesztés, az orvosi rendelők szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében. Elsődleges célcsoportunk a javítandó szolgáltatásokat igénybe vevő nők és férfiak, gyermekek, köztük kiemelten a várandósok, kisgyerekek és iskolás-, valamint fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Másodlagos célcsoport a település teljes lakossága. A fejlesztést az is indokolja, hogy jelenleg az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája a településen leromlott állapotú, illetve hiányos, és elavult eszközökkel rendelkező. Jelen projekt megvalósítása által javul Döbrököz lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, ezáltal járulnak hozzá a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez. A fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzés, a korai felismerést, az életminőség javítását segíti elő.

A projekt célcsoportja a település és a környező települések lakossága, ezen túlmenően az épületet használó dolgozók (1 fő háziorvos, 2 fő asszisztens, 1 fő védőnő).

A meglévő alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, továbbá a lakosság elégedettsége jóval megnövekszik.

A háziorvos jelenleg feladat ellátási szerződés keretében látja el a háziorvosi feladatokat. A feladat-ellátási szerződés Döbrököz Község Önkormányzata, valamint dr. Sánta Ilona között köttetett (érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik). A szerződést az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. A 2 fő asszisztens a háziorvos alkalmazásában áll. A védőnői szolgálatot Döbrököz Község Önkormányzata látja el. A szolgáltatás ellátására Döbrököz Község Önkormányzata közalkalmazotti státuszban 1 fő védőnőt alkalmaz. Az egészségügyi szolgáltatási rendszer OEP finanszírozásból biztosított.

A projekt során háziorvosi, valamint védőnői tanácsadó helyiség felújítása, fűtéskorszerűsítése a cél.

Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően

„DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz. A komfortosítás érdekében új berendezések, bútorok kerülnek beszerzése. A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív egészségfejlesztő programok szervezése is része a projektnek, amely a komplexitást is szolgálja.

A felújítást követően mind infrastrukturális, mind a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, mely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is. Így mind az egészségügyi szolgáltatást ellátó, mind az igénybevevők elégedettsége nő. A fejlesztés így hozzájárul az adott településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához és a munkaképesség növeléséhez.

Projekt kezdete: 2017.09.01.

Projekt tervezett vége: 2018.10.31.

Támogatás összege: 20.234.144 Ft

Önerő összege: 1.161.418 Ft