Bezárás

Pályázatok

Ezen az oldalon tájékozódhat nyertes pályázatainkról.

 

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 8. (ÉKDU 8)
KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

background.jpg

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (ÉKDU 8)” című projekt oldalán. 
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

 

Projekt információk

Kedvezményezett neve:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., és Döbrököz Község Önkormányzata
A projekt címe:Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (ÉKDU 8)
A szerződött támogatási összege:1 563 995 748 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban):85 %
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.03.28.
Projekt azonosító száma:KEHOP-2.2.2-15-2016-00124

 

A projekt tartalmának bemutatása

A Tolna megyei Döbrököz településen jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése nem megoldott. A keletkező szennyvizeket a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban gyűjti. A tárolók ürítése és elszállítása szippantó kocsikkal történik. A települési folyékony hulladék részben a környező szennyvíztisztító telepeken, részben ismeretlen helyen ellenőrizetlenül kerül elhelyezésre. Mivel a településen a fentiek szerint a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a talajba szivárog.
Jelen projekt keretében kerül kiépítésre a település szennyvízelvezető hálózata, amely az agglomerációban lévő dombóvári szennyvíztelephez fog csatlakozni.
A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat kiépítése, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

Társadalmi eredetű szükségszerűség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.


AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja Döbrököz településen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 2.3.1 pontban leírtak szerint a Dombóvári szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Kapcsolat

Döbrököz Község Önkormányzata
Farkas Edit polgármester

Galéria

A Galéria feltöltés alatt.


2018.08.31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FELÚJÍTOTTÁK A DÖBRÖKÖZI MESEVILÁG ÓVODÁT

A Döbröközi Mesevilág Óvoda épület energetikai szempontból messze elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget rótt a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb volt a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál. Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmény energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik.
A támogatás összege – amely teljes mértékben vissza nem térítendő– 84,46 millió forint.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 84,46 millió forint európai uniós támogatás segítségévelteljes körű felújítás történt a Döbröközi Mesevilág Óvoda épületénél.
A projekt megvalósítási helyszíne Döbrököz, Ifjúság utca 6, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Az épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik. Így a tulajdonos, a fenntartó és az üzemeltető is egy személyben Döbrököz Község Önkormányzata, amely egyben a pályázó is.

Közvetett cél volt, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, külső nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtés-, használati meleg víz-ellátás korszerűsítése készült, valamint napkollektoros rendszer került felhelyezésre, kiépítésre. Ezzel a korszerűsítéssel együtt az épület komplex akadálymentesítése is megtörtént.

A fejlesztés eredményeként, illetve a megújuló energia (napkollektor) alkalmazásával az üzemeltetési költségek kevesebb, mint felére csökkennek a jövőben.

A projektről bővebb információt a www.dobrokoz.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Farkas Edit sajtóreferens
Elérhetőség telefonszám: 06-74-435-144/12
e-mail cím: hivatal@dobrokoz.hu


Projekt megkezdése:

2018 | 01. | 01.

 

  SAJTÓKÖZLEMÉNY

  Döbrököz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

  ASP pályázatKedvezményezett neve: Döbrököz Község Önkormányzata
  A projekt címe: Döbrököz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
  A szerződött támogatás összege: 6.999.989.- Ft
  A támogatás mértéke: 100 %

  A projekt tartalmának bemutatása:

Döbrököz, Kaposszekcső és Jágónak Községek Önkormányzatai csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszerhez. A projekt keretében eszközbeszerzés történik az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében megfogalmazott feltételeknek megfelelően. Az eszközbeszerzés kizárólag Döbrököz és Kaposszekcső Község Önkormányzatában valósul meg, Jágónak Község Önkormányzatában időszakos ügyfélszolgálat működik, így itt eszközbeszerzés nem történik. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei (7 kötelező szakrendszer) bevezetésre kerülnek, melyhez kapcsolódóan elkészül a kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítás, valamint a KÖH Gazdálkodási Szabályzata. Megteremtődik a feltétele az elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásának: az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusa indítható ügytípus 1 db. Megtörténik a megfelelő minőségű, átadható adatállomány sikeres migrációja az egyes szakrendszerek tekintetében. 12 fő részt vesz az oktatásokon, illetve részt vesz az ASP rendszer tesztelésen és az élesítésben. A menedzsment és a tájékoztatási kötelezettség feladatai folyamatosak.

Eszközbeszerzés:

Az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges beszerzett, üzembe helyezett eszközök:

MegnevezésMennyiség (db)
Monitor alapkonfiguráció7
Kártyaolvasó alapkonfiguráció12
Munkaállomások MS Windows környezetben7
Laptopok MS Windows környezetben1
Nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató1
Szünetmentes tápegység 1.7


 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozási folyamat során, azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok elkészülnek, a szabályozási háttér megteremtődik, a szervezeti, ügyviteli változások beépülnek a működési rendbe, a szükséges módosításokat elvégzik a helyi szabályzatokon.

Módosított/új szabályzatok, rendeletek:

Informatikai Biztonsági Szabályzat - az ASP működési rendjéhez igazítva,

Iratkezelési Szabályzat - az ASP működési rendjéhez igazítva,

Módosított Gazdálkodási szabályzat.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Eredmény: Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

Az ügyfelek által igénybe vehető elektronikusan indítható ügytípus 2 db (belföldi jogsegély, építmény adó).

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során az önkormányzatok felülvizsgálják a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat, meghatározzák a hozzáférésre jogosultak körét, meghatározzák a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. A feladat külső szolgáltató igénybe vételével történik.

Adatmigráció a következő rendszerek esetében:

EPER, E-KATA, E-IKTAT

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon 12 fő vesz részt.

Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. E feladatban szintén 12 fő vesz részt, akik oktatásban részesültek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00647

 


 

Projekt megkezdése:

2018 | 03 | 01.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DOMBÓVÁRI JÁRÁSBAN

A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek”  tárgyú EFOP -1.5.3-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 249,87 Millió Ft 100 %-os támogatást nyert humán szolgáltatások fejlesztésére.

A fejlesztés célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében.

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény konzorciumában valósul meg.

Megvalósítási helyszínek: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong, Roma Önkormányzat Dombóvár, ESZI Dombóvár

A fejlesztés eredményeként a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok valósulnak meg. A projekt a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítését, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenését segíti elő. A projekt részeként a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének javítása, a vidék megtartó képességének növelése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése valósul meg.

A beruházásnak köszönhetően a munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri a 230 főt, a program elhagyását követően a munkaerő-piaci programba belépők száma pedig eléri az 50 főt. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programon 200 fő vesz részt. A programban kisebbségi résztvevők száma 200 fő lesz, valamint szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 5 db lesz.

A projektről bővebb információt a www.dombovar.hu oldalon olvashatnak.

 


Projekt megkezdése:

2018 | 03 | 01

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE A DOMBÓVÁRI JÁRÁSBAN

 InfoblokkA projekt a Széchenyi2020 program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében, a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 249,82 Millió Ft összegű támogatást nyert humán kapacitások fejlesztésére.

A fejlesztés célja a területi különbségek és településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata valamint a Dombóvári Egyesített humán Szolgáltató Intézmény Konzorciumában valósul meg.

 A projekt megvalósítási helyszínei: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong települések és az ESZI Dombóvár működési területe

 A fejlesztés eredményeként a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcseréje történik meg a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. A projektnek köszönhetően a gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő piaci érvényesülést elősegítő iskolán kívüli programok, valamint helyi kezdeményezések támogatása valósul meg, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók bevonására. A program biztosítja a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz valamint a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférését.

A beruházásnak köszönhetően a programban képesítést szerzők száma 500 fő, továbbképzést bizonyítvánnyal és tanúsítvánnyal elvégzők száma 100 fő, informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok száma összesen 400 fő, támogatott programokon részt vevő tanulók száma összesen 600 fő, továbbképzéseken részt vevő humán közszolgáltatásban dolgozók száma 120 fő lesz.

A projektről bővebb információt a www.dombovar.hu oldalon olvashatnak.

 


Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

 Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújításaTámogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00032
Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata
Projekt címe: Döbröközi Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A jelenlegi épület energetikai szempontból messze elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál.

Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmény energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.

Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napkollektor kerül felhelyezésre.

A projekt hatásai, eredményei:

A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódik, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a CO2 kibocsátás 30,69 CO2 egyenértékkel csökken éves szinten, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 178,4 kWh/m2/év csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanban jelenleg 5 fő dolgozik. A projekt hozzájárul az 5 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a hivatali épület hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A hivatali szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületet.

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszíne Döbrököz, Ifjúság utca 6, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Az épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik. Így a tulajdonos, a fenntartó és az üzemeltető is egy személyben Döbrököz Község Önkormányzata. Az ingatlan jelenlegi helyzetét a pályázat mellékleteként csatolásra kerülő Műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Választott intézkedések, javaslatok:

A javaslatok készítésénél minden esetben olyan hőszigeteléseket és szerkezetek alkalmaztunk, hogy azok megfeleljenek a költségoptimalizált követelményszintnek. A javaslatok értékelésénél figyelembe vettük a 7/2006 TNM rendelet egyéb vonatkozó előírásait is.

Az A változat esetén az összesített energetikai jellemző és az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel és megújuló energia (napkollektoros rendszer) alkalmazása is történik. Az üzemeltetési költségek kevesebb mint felére csökkennek.

A B változat esetén az összesített energetikai jellemző és a az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 35%-kal csökkennek.

A C változat esetén az összesített energetikai jellemző ugyan megfelel, de az épület fajlagos hőveszteség tényezője nem. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 25%-kal csökkennek.

A fentiek alapján az A változat megvalósítását javasoljuk!

Létrehozandó infrastruktúra:

A felújítás során a külső nyílászárók cseréjére, a határoló szerkezetek hőszigetelésére, valamint fűtés-, használati meleg víz-ellátás korszerűsítésére és napkollektoros rendszer kiépítésére kerül sor. Ezzel a korszerűsítéssel együtt az épület komplex akadálymentesítése is megtörténik.

Ütemezés:

A beruházás a Támogatói Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül elkészül. A projekt előkészítési szakasz 1,5 hónapot vesz igénybe, amely magába foglalja a komplett tervdokumentáció elkészítését (kivitelezési szintű tervdokumentációt is) és a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt megvalósítása a 2. hónapban megkezdődik. A kivitelezés 3 szakaszból áll össze, amely 8 hónapot vesz igénybe. A nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt teljes időszaka alatt kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A kivitelezési szakasz teljes időszakában a műszaki ellenőri tevékenység folyamatos. A projekt menedzsmenti tevékenység a beruházás teljes időszakában folyamatos. A projekt 12. hónapjában elkészül a képzési tananyag, melynek megfelelően az ingatlant használók képzésben részesülnek. A projekt fizikai befejezésével egy időben a vállalt indikátorok is teljesítésre kerülnek. Az utolsó kifizetési kérelem során a műszaki ellenőr elkészíti a beszámolóját a projektről.

 

Támogatás összege: 84.461.083 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01.

Projekt befejezésének dátuma: 2018.06.30.

02.jpg01.jpg03.jpg

 


 

„EGÉSZSÉGES FALUNKÉRT”

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében felújításra kerül az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata

dobrokoz-orvosi-rendelo-tabla001.jpgA fejlesztendő egészségügyi szolgáltató jelenleg egy vegyes praxisban (felnőtt- és gyermek ellátás) látja el a feladatokat Döbrököz községben. A praxishoz jelenleg 1641 fő ellátott tartozik. A településen védőnői szolgálat működik.

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása. A fejlesztés megtervezésekor az önkormányzat egyeztetett az egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről. Indokolt az infrastrukturális fejlesztés, az orvosi rendelők szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében. Elsődleges célcsoportunk a javítandó szolgáltatásokat igénybe vevő nők és férfiak, gyermekek, köztük kiemelten a várandósok, kisgyerekek és iskolás-, valamint fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Másodlagos célcsoport a település teljes lakossága. A fejlesztést az is indokolja, hogy jelenleg az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája a településen leromlott állapotú, illetve hiányos, és elavult eszközökkel rendelkező. Jelen projekt megvalósítása által javul Döbrököz lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, ezáltal járulnak hozzá a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez. A fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzés, a korai felismerést, az életminőség javítását segíti elő.

A projekt célcsoportja a település és a környező települések lakossága, ezen túlmenően az épületet használó dolgozók (1 fő háziorvos, 2 fő asszisztens, 1 fő védőnő).

A meglévő alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, továbbá a lakosság elégedettsége jóval megnövekszik.

A háziorvos jelenleg feladat ellátási szerződés keretében látja el a háziorvosi feladatokat. A feladat-ellátási szerződés Döbrököz Község Önkormányzata, valamint dr. Sánta Ilona között köttetett (érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik). A szerződést az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. A 2 fő asszisztens a háziorvos alkalmazásában áll. A védőnői szolgálatot Döbrököz Község Önkormányzata látja el. A szolgáltatás ellátására Döbrököz Község Önkormányzata közalkalmazotti státuszban 1 fő védőnőt alkalmaz. Az egészségügyi szolgáltatási rendszer OEP finanszírozásból biztosított.

A projekt során háziorvosi, valamint védőnői tanácsadó helyiség felújítása, fűtéskorszerűsítése a cél.

Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően

„DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz. A komfortosítás érdekében új berendezések, bútorok kerülnek beszerzése. A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív egészségfejlesztő programok szervezése is része a projektnek, amely a komplexitást is szolgálja.

A felújítást követően mind infrastrukturális, mind a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, mely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is. Így mind az egészségügyi szolgáltatást ellátó, mind az igénybevevők elégedettsége nő. A fejlesztés így hozzájárul az adott településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához és a munkaképesség növeléséhez.

Projekt kezdete: 2017.09.01.

Projekt tervezett vége: 2018.10.31.

Támogatás összege: 20.234.144 Ft

Önerő összege: 1.161.418 Ft