Bezárás

Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújításaTámogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00032
Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata
Projekt címe: Döbröközi Mesevilág Óvoda épületének energetikai felújítása

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A jelenlegi épület energetikai szempontból messze elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál.

Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmény energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.

Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napkollektor kerül felhelyezésre.

A projekt hatásai, eredményei:

A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódik, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a CO2 kibocsátás 30,69 CO2 egyenértékkel csökken éves szinten, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 178,4 kWh/m2/év csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanban jelenleg 5 fő dolgozik. A projekt hozzájárul az 5 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a hivatali épület hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A hivatali szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületet.

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszíne Döbrököz, Ifjúság utca 6, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Az épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik. Így a tulajdonos, a fenntartó és az üzemeltető is egy személyben Döbrököz Község Önkormányzata. Az ingatlan jelenlegi helyzetét a pályázat mellékleteként csatolásra kerülő Műszaki leírás részletesen tartalmazza.

 Választott intézkedések, javaslatok:

A javaslatok készítésénél minden esetben olyan hőszigeteléseket és szerkezetek alkalmaztunk, hogy azok megfeleljenek a költségoptimalizált követelményszintnek. A javaslatok értékelésénél figyelembe vettük a 7/2006 TNM rendelet egyéb vonatkozó előírásait is.

Az A változat esetén az összesített energetikai jellemző és az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel és megújuló energia (napkollektoros rendszer) alkalmazása is történik. Az üzemeltetési költségek kevesebb mint felére csökkennek.

A B változat esetén az összesített energetikai jellemző és a az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 35%-kal csökkennek.

A C változat esetén az összesített energetikai jellemző ugyan megfelel, de az épület fajlagos hőveszteség tényezője nem. Megújuló energia alkalmazása nem történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 25%-kal csökkennek.

A fentiek alapján az A változat megvalósítását javasoljuk!

Létrehozandó infrastruktúra:

A felújítás során a külső nyílászárók cseréjére, a határoló szerkezetek hőszigetelésére, valamint fűtés-, használati meleg víz-ellátás korszerűsítésére és napkollektoros rendszer kiépítésére kerül sor. Ezzel a korszerűsítéssel együtt az épület komplex akadálymentesítése is megtörténik.

Ütemezés:

A beruházás a Támogatói Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül elkészül. A projekt előkészítési szakasz 1,5 hónapot vesz igénybe, amely magába foglalja a komplett tervdokumentáció elkészítését (kivitelezési szintű tervdokumentációt is) és a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt megvalósítása a 2. hónapban megkezdődik. A kivitelezés 3 szakaszból áll össze, amely 8 hónapot vesz igénybe. A nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt teljes időszaka alatt kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A kivitelezési szakasz teljes időszakában a műszaki ellenőri tevékenység folyamatos. A projekt menedzsmenti tevékenység a beruházás teljes időszakában folyamatos.  A projekt 12. hónapjában elkészül a képzési tananyag, melynek megfelelően az ingatlant használók képzésben részesülnek. A projekt fizikai befejezésével egy időben a vállalt indikátorok is teljesítésre kerülnek. Az utolsó kifizetési kérelem során a műszaki ellenőr elkészíti a beszámolóját a projektről.

 

Támogatás összege: 84.461.083 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01.

Projekt befejezésének dátuma: 2018.06.30.

02.jpg01.jpg03.jpg