Bezárás

Az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó felújítása

„EGÉSZSÉGES FALUNKÉRT”

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében felújításra kerül az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett: Döbrököz Község Önkormányzata

A fejlesztendő egészségügyi szolgáltató jelenleg egy vegyes praxisban (felnőtt- és gyermek ellátás) látja el a feladatokat Döbrököz községben. A praxishoz jelenleg 1641 fő ellátott tartozik. A településen védőnői szolgálat működik.

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása. A fejlesztés megtervezésekor az önkormányzat egyeztetett az egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről. Indokolt az infrastrukturális fejlesztés, az orvosi rendelők szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében. Elsődleges célcsoportunk a javítandó szolgáltatásokat igénybe vevő nők és férfiak, gyermekek, köztük kiemelten a várandósok, kisgyerekek és iskolás-, valamint fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Másodlagos célcsoport a település teljes lakossága. A fejlesztést az is indokolja, hogy jelenleg az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája a településen leromlott állapotú, illetve hiányos, és elavult eszközökkel rendelkező. Jelen projekt megvalósítása által javul Döbrököz lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, ezáltal járulnak hozzá a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez. A fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzés, a korai felismerést, az életminőség javítását segíti elő.

A projekt célcsoportja a település és a környező települések lakossága, ezen túlmenően az épületet használó dolgozók (1 fő háziorvos, 2 fő asszisztens, 1 fő védőnő).

A meglévő alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, továbbá a lakosság elégedettsége jóval megnövekszik.

A háziorvos jelenleg feladat ellátási szerződés keretében látja el a háziorvosi feladatokat. A feladat-ellátási szerződés Döbrököz Község Önkormányzata, valamint dr. Sánta Ilona között köttetett (érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik). A szerződést az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. A 2 fő asszisztens a háziorvos alkalmazásában áll. A védőnői szolgálatot Döbrököz Község Önkormányzata látja el. A szolgáltatás ellátására Döbrököz Község Önkormányzata közalkalmazotti státuszban 1 fő védőnőt alkalmaz. Az egészségügyi szolgáltatási rendszer OEP finanszírozásból biztosított.

A projekt során háziorvosi, valamint védőnői tanácsadó helyiség felújítása, fűtéskorszerűsítése a cél.

Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően

„DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz. A komfortosítás érdekében új berendezések, bútorok kerülnek beszerzése. A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív egészségfejlesztő programok szervezése is része a projektnek, amely a komplexitást is szolgálja.

A felújítást követően mind infrastrukturális, mind a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, mely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is. Így mind az egészségügyi szolgáltatást ellátó, mind az igénybevevők elégedettsége nő. A fejlesztés így hozzájárul az adott településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához és a munkaképesség növeléséhez.

Projekt kezdete: 2017.09.01.

Projekt tervezett vége: 2018.10.31.

Támogatás összege: 20.234.144 Ft

Önerő összege: 1.161.418 Ft

Orvosi rendelő 2.jpegOrvosi rendelő.jpg